ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษา “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นารีรัตน์ ปริสุทธิวุฒิพร” ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 2 ทุน ๆ ละ 5,000 – บาท ประเภททุน รายปี

ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษา “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นารีรัตน์ ปริสุทธิวุฒิพร” ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 2 ทุน ๆ ละ 5,000 – บาท ประเภททุน รายปี ระยะเวลาการสมัครวันที่ 13-30 พฤศจิกายน 2566 ให้ผู้ขอรับทุนการศึกษาบันทึกข้อมูลพร้อมแนบหลักฐานให้ครบถ้วนผ่านระบบสารสนเทศของกองกิจการนิสิต ss.msu.ac.th หรือส่งด้วยตนเองที่งานทุน แนะแนวและสนับสนุนนิสิตพิการ กองกิจการนิสิต มมส ชั้น 1 ในวันและเวลาราชการอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กองกิจการนิสิต https://sa.msu.ac.th หรือ https://sa.msu.ac.th/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0…/…

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบแข่งขัน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

https://drive.google.com/file/d/1KU6uNCXpZ3exbZ_w2z-9bE-DBoew6DyO/preview

นโยบายและแผนการบริหารจัดการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

หลักสูตรการจัดการการก่อสร้าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ภายใต้ชื่อทีม “CUBIC” สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินดีกับนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ที่คว้ารางวัล วันนี้ (6 พฤศจิกายน 2566) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมแสดงความกับนิสิต หลักสูตรการจัดการการก่อสร้าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ภายใต้ชื่อทีม “CUBIC” ที่สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมรับเงินรางวัลจำนวน 20,000บาท และประกาศเกียรติคุณ ในการแข่งขันประมาณราคาด้วยการจำลองสารสนเทศอาคาร (Building Information Modeling : BIM) ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2563 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพฯ บางเขน (รอบแรก) และวันที่ 1 พฤศจิกายน 

นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง ได้รับรางวัลจากการประกวดในโครงการ “ใครๆก็ออกแบบเมืองได้”HACKABLE CITY CompetitionVIDEO Contest “

ขอแสดงความยินดีนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง ได้รับรางวัลจากการประกวดในโครงการ “ใครๆก็ออกแบบเมืองได้”HACKABLE CITY CompetitionVIDEO Contest “ เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ที่งาน สถาปนิกอีสาน’66 “ชางพอซางแม” The Legendary Artisan ณ โรงแรมอุบลโฮเต็ล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวนเงิน 10,000 บาท 2 รางวัล พร้อมใบประกาศนียบัตร ชื่อผลงานลานปูนที่โดดเดี่ยว โดย นายปฏิภาณ มานะวงศ์ นางสาวชุติสรา อ่อนแก้ว นายนครินทร์ จำปาทิพย์ นางสาวปิยนุช แขสว่าง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวนเงิน 5,000 บาท 2 

อบรมหลักสูตรระยะสั้น รหัส RDSC-SP001: SuperMap GIS Technology User

อบรมหลักสูตรระยะสั้น รหัส RDSC-SP001: SuperMap GIS Technology User ติดตามผลงานของทุกท่านที่เข้าอบรมได้ในการกลับไปพัฒนาเมืองอัจฉริยะในแต่ละเมืองเร็วๆ นี้ กับการใช้ iDesktop iServer iPortal ใครพลาดรุ่นนี้ ติดตามรหัส RDSC-SP002 ในวันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2566 อยากรู้จัก SuperMap จากประสบการณ์งานจริงต้องเรียนจาก RDSC เท่านั้นครับ

ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษา “มูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ)” ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษา “มูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ)” ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 4 ทุน ๆ ละ 5,000 – บาท ประเภททุน รายปี ระยะเวลาการสมัคร วันที่ 13-30 พฤศจิกายน 2566 ให้ผู้ขอรับทุนการศึกษาบันทึกข้อมูลพร้อมแนบหลักฐานให้ครบถ้วนผ่านระบบสารสนเทศของกองกิจการนิสิต ss.msu.ac.th หรือส่งด้วยตนเองที่งานทุน แนะแนวและสนับสนุนนิสิตพิการ กองกิจการนิสิต มมส ชั้น 1 ในวันและเวลาราชการ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กองกิจการนิสิต https://sa.msu.ac.th หรือ https://sa.msu.ac.th/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0…/…  

Class Teacher Day
Art Turner, Hannah Mon, Wed, Fri
Science Morrisey, Anna Sat, Sun
Atletics Turner, Hannah Mon, Wed, Fri
Football Edison, Molley Tue, Wed, Fri
Music Smiley, Barney Tue, Wed, Thu
Art Turner, Hannah Mon, Wed, Fri