ประชาสัมพันธ์ การเข้าห้องเรียนบน Google Classroom ภาคเรียน 1/2566 สำหรับนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Login เข้าใช้งานด้วยอีเมลมหาวิทยาลัย และดำเนินการตามรูปภาพได้
หากไม่สามารถกดคลิกที่นี่เพื่อเชื่อมต่อ Classroom ได้ ให้เปลี่ยน Browser ในการเข้าใช้งาน เช่น เดิมเข้าจาก Firefox ให้ลองเปลี่ยนไปเข้า Chrome เป็นต้น
ข้อมูล:สำนักคอมพิวเตอร์ ม.มหาสารคาม