NEWS

การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร

รอบเก็บตก

นิสิตชาย ที่มีอายุระหว่าง 20-26 ปี (เกิดปี พ.ศ.2538 - 2545) ที่ยังไม่เคยทำเรื่องผ่อนผันทหารกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้มาดำเนินก...

Continue reading