เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ในปีการศึกษา 2566

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มมส เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ในปีการศึกษา 2566
20-26 ก.ย.65 นี้ มมส เปิดรับสมัคร #TCAS66 รอบ 1 #Portfolio #โครงการเด็กดีมีที่เรียน
สมัครทาง https://admission.msu.ac.th/
สอบถามการเข้าศึกษา ป.ตรี ม.มหาสารคาม ติดต่อ กองบริการการศึกษา 043-754377
สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรที่เปิดสอน คณะสถาปัตยฯ 043-754381 หรือ 062-0209092
โปสเตอร์ :: นางสาวออม กล่ำคล้าย 4IA,นายชัยพร อันศิริ 4CA