เชิญชวนน้องๆมาเป็นส่วนสำคัญในการสร้างละคอนเวทีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์