ทีมจากบริษัท SuperMap

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ผศ.ดร.พลเดช เชาวรัตน์ คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธราวุฒิ บุญเหลือ ได้ต้อนรับทีมจากบริษัท SuperMap จากประเทศจีน ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และร่วมพูดคุยเรื่องความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย และบริษัท SuperMap สืบเนื่องมากจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) กับ บริษัท SuperMap มาอย่างยาวนาน และได้ร่วมทำความร่วมมือด้านการศึกษามามากมายด้วยกัน ซึ่งครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีที่ได้พบเจอผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท SuperMap และยังได้ทำการวางแผนสำหรับความร่วมมือในปีถัด ๆ ไป