โครงการทัศนศึกษาดูงานรายวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม1 ของนิสิตชั้นปี 2 สาขาสถาปัตยกรรม ปีการศึกษา 2565

โครงการนี้จุดมุ่งหมายที่จะส่งเสริมให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบบ้านพักอาศัย เข้าใจความต้องการของผู้อยู่อาศัยในรูปแบบต่างๆด้านพื้นที่ใช้สอย ที่ตอบสนองทางด้านกายภาพและจิตวิทยา มีความเหมาะสมต่อสภาพแวดล้อม
ขอขอบคุณโครงการ
- Golden Neo Khonkaen-Bueng Kaennakhon
- Chatpetch Maliwan
- Warasiri Srichan
- Jaytiya Private Pool Villas Residence