ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์เมทินี โคตรดี ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์